equitherapie

Werken met paarden, wat betekent dat? Het doel is het realiseren van inzichten in vaak onbewuste patronen of gedragingen. Je werkt vanaf de grond met het paard, je zit er dus niet op. Wel heb je interactie met een of meerdere paarden. Deze interactie kan plaatsvinden aan de hand van een opdracht. De herkenning en de inzichten die de interactie met het paard meebrengt, scheppen ruimte tot verandering. Bij aanvang heb je zelf vaak een vraag of thema, die soms in de sessie echter hele andere vormen aanneemt.

Wat is het?
Paarden ondersteunen je bij het krijgen van meer lichaamsbewustzijn. Je non verbale communicatie leer je zo beter begrijpen. Paarden kunnen eenmalig ingezet worden of in een langer traject. Ook in traumabehandeling of psychotherapie kan dit aanvullend zijn. De ervaring zegt meer dan de uitleg.

 

Waarom gebruiken we paarden als cotherapeut?
Paarden beschikken puur als paard, dus niet zoals soms gebeurt, omdat er allerlei oneigenlijke karakteristieken worden toegedicht, over belangrijke eigenschappen wat hen zeer geschikt maakt als cotherapeut. Ze hoeven dan ook niet getraind te worden, ze moeten betrouwbaar zijn (dus niet een getraumatiseerd paard, zoals een hond soms ook vals kan worden tgv trauma) en vooral paard zijn.

Paarden zijn prooidieren, wij zijn roofdieren, dit zie je al aan de stand van de ogen (wij aan de voorkant, net als leeuwen, zij aan de zijkant, om zo veel mogelijk te kunnen waarnemen om te kunnen vluchten). Om het contact met ons te durven aangaan en ons leiderschap te vertrouwen, moeten we duidelijk zijn in onze communicatie. Een paard wíl door ons geleid worden, mits we duidelijk leiding nemen. Zij zijn als kuddedier veel sensitiever in hun zintuiglijke waarnemingen dan wij als mens. Wanneer wij ons verdrietig of boos voelen, maar het niet tonen, voelt een paard een incongruentie, wat het voor hem onveilig maakt om ons te vertrouwen, waardoor hij doet wat hij zelf wil. Zo kan een paard stil blijven staan ipv meelopen aan het touw, wanneer een cliënt onduidelijk is, niet geleerd heeft om voor zijn behoeften te gaan staan en eigenlijk uitstraalt ‘ik hoop dat je mee wilt lopen’. Het effect (onzekerheden, coping strategieën) is onmiddellijk zichtbaar en voelbaar voor de cliënt, waarmee gewerkt kan worden in het hier en nu. Het paard zal onmiddellijk en eerlijk feedback geven door bijvoorbeeld wel mee te lopen, wanneer het een cliënt lukt om in zijn hele wezen zichzelf toe te staan om voor zijn wensen te gaan staan. De ervaring dat een paard zonder touw mee loopt met de cliënt, geeft een gevoel van zelfvertrouwen en verbinding, dat geloofwaardig is voor cliënt: het paard kan overal gaan staan, maar wil toch met cliënt meelopen, het contact, de verbinding is ‘echt’. Hoe duidelijker een cliënt is in zijn wensen en grenzen, hoe gemakkelijker de communicatie verloopt tussen een paard en een mens. Ook wanneer verdriet toegestaan wordt, zoekt het paard toenadering, wat vaak ervaren wordt als troost. Een andere reden om een paard in te zetten, is wanneer het vertrouwen al vaak beschadigd is, zoals bij mensen met vroegkinderlijke traumatisatie: een dier is soms gemakkelijker te vertrouwen dan een mens, heeft geen verborgen agenda. Op deze manier kan hechtingsproblematiek middels correctieve emotionele ervaringen bewerkt worden. Bovendien kan het paard de cliënt dragen, maar ook het zintuiglijke aanraken, voelen van de warmte en structuur van de vacht, helpen de cliënt terug te komen in het hier en nu, wanneer bv dissociatie dreigt. Hiermee neemt het een functie op zich die een therapeut zelf niet kan of mag opnemen

Wanneer je bij ons met de paarden gaat werken zijn een aantal algemene zaken van belang.
– Je kleding:
Zorg voor stevig buitenschoeisel, want je loopt door het weiland, door erg modderige paden, en in de paardenbak waarvan de ondergrond zand is. Draag kleding die vies mag worden. Bij koud weer en regen is het in de polder extra koud.
– Als de sessie niet doorgaat door extreem slecht weer hoor je dat pas de dag zelf. Houdt dus je telefoon bij twijfel in de gaten.

Het paard zetten we in als “co-therapeut”, het is aan jou om te voelen of je een klik ervaart met deze vorm.

Nieuwe data worden hieronder gedeeld.

Kosten:
€ 120,00 p.p

Begeleiding:
Ianthe Leeuw-Tjiong en Antoinet Oostindiër

Aanmelden:
Stuur een mail naar leeuw-tjiong@aerrea.nl.