Privacyverklaring

Aerrea hecht waarde aan uw privacy. Bij het bezoeken van aerrea.nl worden uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Hierbij houden wij ons aan de regels die voortvloeien uit geldige privacy wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

Verwerken van persoonsgegevens

Maakt u gebruik van het contactformulier? Dan slaan we uw persoonsgegevens (tijdelijk) op. We doen dit zodat we uw vraag kunnen beantwoorden of u verder kunnen helpen.

Verspreiding van persoonsgegevens

Aerrea zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens verkregen via de website delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Aerrea doet haar uiterste best om haar website te beveiligen tegen misbruik en de over u opgeslagen data te beschermen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website van Aerrea is beveiligd via HTTPS en informatie die u ons geeft met behulp van het contactformulier wordt verzonden via SSL. Dit zorgt ervoor dat gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

Cookies

Aerrea.nl maakt minimaal gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen staat duidelijk beschreven hoe u cookies kunt weigeren.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Aerrea.nl bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van relevante wet- en regelgeving is vereist.

Privacyreglement

Als u bij ons in behandeling bent dan is privacy vanzelfsprekend ook zeer belangrijk. Hiervoor hebben wij de wijze waarop wij met persoonsgegevens omgaan vastgelegd in een privacyreglement. Je kunt dit reglement opvragen bij het secretariaat@aerrea.nl