practica

Dit aanbod is toegankelijk voor alle zorgverleners, ook wanneer je niet bij AerreA in behandeling bent.

Naast de specialistische GGZ biedt AerreA (geaccrediteerde) scholing en training voor zorgverleners.

In oktober 2017 heeft de Algemene Vergadering van de World Medical Association (WMA) de vernieuwde versie van de Declaration of Geneva goedgekeurd.  Er is een verklaring toegevoegd dat artsen voor hun eigen gezondheid, welzijn en bekwaamheden zullen zorgen, zodat zij de beste zorg kunnen leveren. Daar sluit dit aanbod bij aan.

Wij zetten hiermee in op preventie en bieden een programma aan wat vooral op ervaringsleren gericht is.
Al jaren organiseren wij wandelweken waarin we een klein deel van de Camino de Santiago lopen in Spanje en Portugal en sinds afgelopen jaar ook dichterbij. Omdat een week voor artsen soms  moeilijk in te passen is, bieden wij vanaf deze herfst ook weekenden in Nederland aan. 

Als eerste lopen we  5-7 nov een deel van het Pieterpad. En in het voorjaar organiseren twee weekenden in het Emmaus klooster in Velp. De focus in deze weekenden is het zicht krijgen op je eigen patronen en door ervaring leren hoe hier anders mee om te gaan. Het leren in een kleine groep gelijkgestemden biedt een belangrijke meerwaarde.

Ook is het mogelijk deel te nemen aan de dagen Bosbaden, die op zelfzorg en preventie zijn gericht.

Camino; Actieve wandelreis voor persoonlijke ontwikkeling

Wandelweekend

En nu ik; weekend in een klooster

Bosbaden