Vergoedingen, kosten en tarieven

Vergoeding 

De Geestelijke Gezondheidszorg  wordt gereguleerd door de overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit, NZa) i.s.m. de verzekeraars. Wij factureren onze behandelingen volgens de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) van de NZA. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de NZs. Daarbij is het goed te weten dat AerreA als instelling valt onder de setting Kwaliteitsstatuut III (zowel mono- als multidisciplinair).

Waar moet ik op letten voor de vergoeding van mijn zorgkosten bij AerreA?

Basispakket

GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van uw verzekeraar. Aanvullende verzekeringen hebben geen invloed op de hoogte van de vergoeding. Specialistische zorg gaat ten koste van uw eigen risico. In 2023 is dit €385, net als de afgelopen jaren. Dit moet u altijd eerst betalen. 

Contracten

AerreA heeft in 2024 een contract met DSW en VGZ  Alle polissen en alle labels die onder deze twee verzekeringen vallen leiden tot
volledige vergoeding van de behandeling.

Let op het soort polis

De restitutiepolis waarbij de zorg bij de zorgaanbieder van uw keus volledig wordt vergoed is bij bijna alle verzekeraars verdwenen. Daarbij wordt GGZ (samen met wijkverpleging) vaak buiten het aanbod van de restitutiepolis gehouden.  De restitutiepolis is daarmee meestal een combinatiepolis geworden, waarbij afwijkende afspraken voor de vergoeding van GGZ worden gemaakt. 

Bij een restitutiepolis wordt ook de zorg die u ontvangt van een ongecontracteerde zorgaanbieder volledig vergoed (zolang de wettelijke tarieven worden gehanteerd). U betaalt een hogere premie, maar dit weegt altijd op tegen de kosten van een aanvullende factuur. Het komt voor dat u de factuur zelf moet indienen bij uw verzekeraar, dat hangt van de afspraken die AerreA met uw verzekeraar heeft.

Bij een naturapolis wordt, afhankelijk van de polis en de verzekeraar, slechts 60 tot 80% van de behandeling vergoed. U ontvangt van AerreA een aanvullende factuur. Deze wordt eens per kwartaal verstuurd. 

Bij veel werkgevers kunt u aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelingsbudget waaruit ook uw aanvullende factuur vergoed kan worden. Overleg of dat ook bij uw werkgever van toepassing is. 

Machtigingenbeleid

AerreA wordt niet ingelicht over veranderingen in het machtigingenbeleid van zorgverzekeraars en ook niet als u overstapt naar een verzekeraar bij wie dit aan de orde is. U dient dus zelf na te gaan of er voor uw behandeling een machtiging moet worden aangevraagd. Dit moet jaarlijks opnieuw worden gedaan! 

Conclusie
De overheid en de verzekeraars beperken  ongecontracteerde zorg, ondanks veel geuite zorgen over de inperking van de vrije artsenkeuze, privacy van gevoelige gegevens en praktische en financiële haalbaarheid voor zorgaanbieders. Ongecontracteerd betekent niet ongekwalificeerd! AerreA is een volledig erkende GGZ instelling (kwaliteitsstatuut III -het kwaliteitsstatuut voor instellingen- waarborgt de kwaliteitseisen die door de overheid en verzekeraars aan de zorg worden gesteld) Wij hanteren de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) voor de GGZ die jaarlijks worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Wat kost de behandeling bij AerreA?

Het tarief van het consult wordt bepaald 4 zaken:

  1. het soort consult: diagnostiek, behandeling of groepstherapie
  2. het beroep van de behandelaar (psycholoog en vaktherapeut vallen beide onder ‘overige beroepen’)
  3. de setting: AerreA is een instelling en heeft daarmee de ‘setting Kwaliteitsstatuut III’ .We werken meestal in een multidisciplinaire setting, waarbij meerdere behandelaars elkaar in hun expertise aanvullen in de behandeling. Ook monodisciplinaire behandelingen komen voor. U ziet dit terug op uw factuur.
  4. de duur van het consult: in principe is hierbij de tijd die de behandelaar voor u heeft gereserveerd leidend, ook als het consult in werkelijkheid iets korter of langer duurt. Bij een afwijking van meer dan 15 minuten wordt de tijd aangepast.

U kunt zien wat dat voor u betekent op de tarievenzoeker van de NZa. 

Coaching

Naast vergoede zorg, waarvoor u een verwijzing van de huisarts nodig heeft, biedt AerreA ook coaching. U krijgt daarvoor zelf een factuur. In tegenstelling tot de vergoede zorg moeten we hierover BTW afdragen. Individuele coaching bedraagt €158,00  ex. BTW per uur. Voor verandertrajecten in opdracht van de werkgever gelden andere tarieven. U kunt hiervoor contact opnemen via het secretariaat.

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Wij sturen een no-show factuur voor €80,00 voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, ongeacht de reden van afzegging. Voor afspraken op maandag brengt u AerreA uiterlijk vrijdagmiddag tot 17.00 op de hoogte. 

Een no-show factuur wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed