Praktisch

Vergoeding 

De Geestelijke Gezondheidszorg  wordt gereguleerd door de overheid (Nederlandse Zorg Autoriteit, NZA) i.s.m. de verzekeraars. Wij factureren onze behandelingen volgens de wettelijke WMG-tarieven (Wet Marktordening Gezondheidszorg) van de NZA. Deze tarieven kunt u vinden op de website van de NZA. Daarbij is het goed te weten dat AerreA als instelling valt onder de setting Kwaliteitsstatuut III (zowel mono- als multidisciplinair).

Kosten voor de zorg worden vergoed uit uw ‘basisverzekering’ (NB dus niet door eventuele aanvullende verzekeringen). Hierbij betaalt iedereen een eigen risico. Voor 2022 is dat € 385,- (verplichte eigen risico). Voor de kosten daarboven bepalen de voorwaarden van de basisverzekering en het contract de mate van vergoeding. 

  • AerreA heeft in principe geen contracten, behalve met ONVZ. Indien u daar bent verzekerd wordt de gehele behandeling volledig vergoed.
  • Voor overige verzekeringen geldt dat de kosten alleen volledig vergoed als u een restitutiepolis heeft (NB sommige polissen hebben restricties);
  • Als u géén restitutiepolis, maar een naturapolis heeft, worden de kosten gedeeltelijk vergoed (50-75% *)

* Het percentage van de factuur dat wordt vergoed, hangt af van de polis en polisvoorwaarden. NB Verzekeraars geven vaak aan dat ze 75% vergoeden. Dat is vaak niet correct; ze vergoeden 75% van het ‘marktconforme tarief’. Dit is een nogal loze term waarbij ze niet de door de NZa vastgestelde tarieven hanteren, maar hun eigen -veel lagere- zorginkooptarieven. De NZa tarieven zijn gebaseerd op de ‘gemiddelde kostprijs’. De ‘marktconforme’ tarieven liggen veel lager omdat verzekeraars een veel lager tarief aan gecontracteerde zorgaanbieders vergoeden. Gemiddeld komt het neer op ca. 65% van de wettelijke NZa tarieven.

U dient in de regel zelf de factuur in bij uw verzekeraar. Deze keert uit aan u en u betaalt AerreA.  

Let wel, het aandeel in de kosten dat door uw verzekering niet vergoed wordt, is voor uw eigen rekening. AerreA stuurt hiervoor een aanvullende factuur

Zorgprestatiemodel

Per 01-01-2022 vervangt het ZorgPrestatiemodel het oude ‘DBC model’. Hier leest u meer over dat model. De belangrijkste wijziging is dat u maandelijks een factuur krijgt, waarop staat door wie u wanneer behandeld bent. De tijd die AerreA voor uw afspraak reserveert is daarbij leidend

Tijdig afzeggen

Kunt u niet op een afspraak komen? Zegt u de afspraak dan minimaal 24 uur van te voren af, zo kunnen wij in de vrijgekomen tijd iemand anders helpen. U doet dit door een mail te sturen naar uw behandelaar. Tot 24 uur van tevoren kunt u op werkdagen kosteloos uw afspraak afzeggen of verzetten.

Bij een annulering of verplaatsing korter van 24 uur van tevoren zijn wij genoodzaakt u een bedrag van € 75,00 in rekening te brengen (NB natuurlijk niet als u op laatste moment moet afzeggen in geval van klachten met verdenking op Corona). Dit is een gedeelte van de door ons  gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Over (geen) contracten

Hoewel we begrijpen dat het wenselijk is dat uw zorgaanbieder een contract met uw zorgverzekeraar heeft, is dat in de praktijk lastig. Lage tarieven en beknellende voorwaarden maken dat AerreA daar tot nog toe niet voor gekozen heeft.  Alleen voor ONVZ hebben wij, uit pragmatische overwegingen, een uitzondering gemaakt. 

Machtigingen 

Sommige zorgverzekeraars werken met machtigingen. Na de intake moet een inschatting gemaakt worden van de duur en de aard van de behandeling. U dient zelf na te gaan of dat ook voor uw verzekeraar geldt en te melden bij de start van de behandeling. Bij Ditzo, a.s.r., Anderzorg en Zorg en Zekerheid is dit in ieder geval aan de orde. 

Coaching

Naast vergoede zorg, waarvoor u een verwijzing van de huisarts nodig heeft, biedt AerreA ook coaching. U krijgt daarvoor zelf een factuur. In tegenstelling tot de vergoede zorg moeten we hierover BTW afdragen. Individuele coaching bedraagt €150,00  ex. BTW per uur. Voor verandertrajecten in opdracht van de werkgever gelden andere tarieven. U kunt hiervoor contact opnemen via het secretariaat.