Ervaring Bert

Geheel onbewust en onbekwaam op dit gebied schreef ik me in voor de cursus Parentificatie van Lemion in november 2019. Het bleek een ingrijpende impact te hebben op de stoere en sterke dokter die ik al 41 jaar was. De carrière begon feitelijk al voor de studie, op mijn 18de als operatie- en SEH-assistent in een klein perifeer ziekenhuis. Werk wat ik prachtig vond en tijdens mijn hele studie bleef doen. Ik had me volledig geïdentificeerd met de enige chirurg uit het ziekenhuis, die ook 7x 24 uur klaarstond en nooit mopperde maar juist altijd erg opgewekt was. Het was heftig wat ik meemaakte op die leeftijd maar dat scheen erbij te horen en niemand sprak over wat het met je deed. Die houding van niet lullen maar poetsen heb ik vervolgens 48 jaar volgehouden tegen een te hoge prijs. Maar waarom? En waarom had ik na 48 jaar nog het gevoel tekort te schieten en te denken dat ik er zelf niet toe doe en kon ik mijn eigen behoeftes niet onderkennen, laat staan bespreekbaar maken? Daar kom ik nu vlak voor mijn pensioen stapje voor stapje achter. En niet alleen daarachter!! De lezing van Antoinet op die vrijdag 29 november 2019, nu bijna een jaar geleden sloeg in als een bom bij mij. Na afloop complimenteerde ik haar met haar geweldige presentatie en merkte terloops op dat het voor mij minstens 22 jaar te laat gekomen is..

“En waarom had ik na 48 jaar nog het gevoel tekort te schieten en te denken dat ik er zelf niet toe doe en kon ik mijn eigen behoeftes niet onderkennen, laat staan bespreekbaar maken?”

“Hoe zo?  Ben je van plan om binnenkort te gaan overlijden of zo?”, was ongeveer haar reactie. “Juist na je pensioen, als de perfectie sublimatie van je parentificatie wegvalt zal je reflectie en inzicht hard nodig hebben”. Ik voelde erg goed dat ze enorm gelijk had. Maar ja, zo druk in de praktijk en eerst mijn familie in Australië bezoeken, dan zou ik daarna wel contact opnemen… Toen kwam corona waardoor nog langer uitstel ontstond maar dat hielp ook mee om te voelen wat Antoinet had bedoeld. Daarop dan eindelijk een afspraak gemaakt, vijf maanden voor het beëindigen van mijn carrière .

En nu: wat ben ik blij met mijn wekelijkse ontdekkingstocht op Aerrea, weliswaar voor mij op de valreep maar wel precies de juiste aanpak. Ik zou het iedereen willen vertellen en al mijn jonge collegae willen wijzen op hoe de parentificatie (vooral in je privéleven) je beet kan nemen ( naast alle mooie dingen die het ook oplevert ). In mijn geval heeft het absoluut teveel gekost. Ik wil daar best open over zijn naar collegae voor wie dat interessant en nuttig is.

Bert – huisarts

Telefoonnummer bij Aerrea op te vragen indien je nog vragen hebt.