Gezond werken in de Zorg

Op woensdag 29 november a.s. organiseert AerreA een nascholingsavond met 2 inspirerende sprekers. Het thema is organisatie van de zorg en het belang van effectieve samenwerking en communicatie om plezier in het werk te vergroten en ziekteverzuim te minimaliseren.

Als ledencollectief van 417.000 leden weet Stichting IZZ wat er in de zorg speelt. Zij monitoren, doen onderzoek en vertalen data en analyses naar Gezond werken in de zorg-programma’s. De Aanpak Organisatieklimaat is voortgekomen uit een meerjarige samen- werking tussen Stichting IZZ en Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) in het promotieonderzoek ‘Gezond en veilig werken in de zorg’. Dit promotie- onderzoek is tussen november 2012 en mei 2018 uitgevoerd door Babette Bronkhorst onder leiding van prof. dr. Bram Steijn (EUR) en prof. dr. Lars Tummers (UU). Doel van het promotieonderzoek was om beïnvloedbare factoren te vinden die verband houden met de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers. In het bijzonder is hierbij gekeken naar de rol van een gezond en veilig organisatieklimaat. Dit onderzoek heeft geleid tot een instrument ‘Aanpak organisatieklimaat’ dat aantoonbare verbeteringen geeft op verschillende domeinen van gezond en veilig werken, en een indrukwekkende daling van het ziekteverzuim laat zien.

Tijdens de avond leer je welke elementen nodig zijn om tot effectieve samenwerking te komen die tot aantoonbaar minder ziekteverzuim leidt. En welke combinatie van drijfveren kenmerkend is voor verschillende zorgprofessionals en hoe kennis over deze drijfveren leidt tot een betere samenwerking en oefen je praktische vaardigheden om de dialoog binnen je eigen organisatie op te starten. 

In het eerste deel van de avond is Drs. Marc Spoek, onderzoeker bij stichting IZZ aan het woord.  Hij presenteert de data  van het promotieonderzoek en vertaalt de bevindingen naar praktische inzichten voor de deelnemers.

 In het tweede deel van de avond is het woord aan Patricia Engelaar-Kammeijer  van CareDrives. CareDrives wordt binnen verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen als instrument gebruikt bij het begeleiden van teams als onderdeel van Lean leiderschap en bij selectie van de juiste kandidaten voor leidinggevenden en sleutelposities. Drijfveren vormen de basis voor de manier waarop we de wereld beoordelen en voor wat we prettig of juist vervelend vinden. Als mensen enigszins dezelfde drijfveren hebben, gaat communicatie makkelijk, maar bij grote verschillen ontstaan misverstanden en frustreren mensen elkaar onbedoeld. Waar het bij leidinggeven om gaat is dat je je realiseert dat je zelf gedreven bent, maar dat anderen hele andere drijfveren kunnen hebben dan jij. De kunst is daarop aan te sluiten en de andere drijfveren productief te maken.
Deelnemers krijgen inzicht in de de invloed van drijfveren bij communicatie, samenwerking en leiderschapsvraagstukken.

Kernboodschap: organisatieaspecten van de zorg spelen zeer belangrijke rol in ziekteverzuim en arbeidstevredenheid van zorgmedewerkers.

Locatie: AerreA
Datum en tijd: 29 november 20.23 17.30-21.30 uur
Kosten: €35,00 (dit inclusief soep en broodjes)

Opgeven per mail aan secretariaat@aerrea.nl