Ianthe leeuw-tjiong

Geef jezelf

De kracht om te veranderen wat je kan veranderen

De moed om te verdragen wat je niet kan veranderen

De wijsheid om het verschil te zien.’

 

Mijn naam is Ianthe en als dochter van twee medisch specialisten werd het belang van een goede gezondheid mij met de paplepel ingegoten. Na de opleiding psychologie heb ik gekozen voor de opleiding tot psychotherapeut en systeemtherapeut. Omdat ik geloof dat lichaam en geest één zijn en het lichaam ons veel kan vertellen, heb ik me gefocust op de non-verbale therapie. Zo heb ik in Peru danstherapie gegeven en in Nederland prachtige ervaring mogen opdoen met het werken met paarden en de natuur. Ik heb gewerkt in verschillende GGZ instellingen, en heb mij gespecialiseerd in hechtingsproblematiek en traumabehandeling. Ook geef ik bij een postdoctorale opleiding met veel plezier les aan collega’s.

 

Mijn werkvisie en werkwijze

Psychotherapie is voor mij pure levenskunst: er is dus geen goed of fout, enkel: wat werkt voor jou, je unieke individu vanuit wie je in het hier en nu bent. Mét je plussen en minnen, zoals iedereen die heeft. Wanneer je je eigen gebruiksaanwijzing leert kennen door te ervaren waar jij van groeit en bloeit, kun je regie pakken over je eigen leven in plaats van je te voegen en in bochten te wringen om dat wat op je pad komt, aan te kunnen vanuit oude patronen. Een giraffe heeft bij mijn weten nooit geprobeerd een olifant te zijn.

 

Uit onderzoek en eigen ervaring blijkt dat we het beste leren vanuit ervaringen opdoen, vaak weten we het wel met ons hoofd, maar handelen we anders, vanuit een bepaald gevoel. Om ratio en emotie in balans te brengen, werk ik volgens affectfobie, een psychodynamische psychotherapie. Echter, gaat het vooral om zorg op maat, dus onderzoeken we samen welke ervaringen hiervoor nodig zijn, middels de groep, via dans of met hulp van een paard als co-therapeut.